سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا انصار – دانشگاه علوم و تحقیقات – دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه علم و صنعت و کار
عمادالدین فاطمی زاده –
حمید بهنام –

چکیده:

انطباق تصاویر یکی از زمینه های تحقیقاتی رو به رشد در حیطه ی پردازش تصاویر می باشد که به دنبال یکسان کردن چهارچوب و مختصات فضایی دو تصویر برای مقاصد مقایسه ای تصاویر است. انطباق تصاویر آنژیوگرافی هم برای بررسی روند توزیع یک دارو در رگهای بدن و یا از لحاظ بررسی شکل و گرفتگی رگها بسیار مورد استفاده و پرکاربرد است. برای بالا بردن جذب اشعه در رگ و بهتر دیدن رگ معمولا یک ماده ی جاذب را به رگ تزریق می کنند و سپس تصویر برداری را انجام می دهند. به این منظور در این مقاله به بررسی یک روش انطباق تصاویر آنژیوگرافی پرداخته شده است که به منظور انطباق تصاویر بدست آمده قبل (تصویر ماسک) و بعد (تصویر کنتراست) از توزیع دارو می باشد. در این مقاله از یک روش انطباقی مبتنی بر پردازش به طور مستقیم و روی سطوح خاکستری تصاویر استفاده شده است. در این الگوریتم از پردازش سلسله مراتبی و در رزولوش نهای مختلف استفاده کرده ایم که این تصاویر چند رزولوشنی حاصل تجزیه ویولتی تصاویر ماسک و کنتراست است. نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی نسبت به نتایج مقاله های مشابه قابل مقایسه و دارای سرعت بالا و سادگی در پیاده سازی می باشد .