سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد مواسات – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه
داود کمندلویی – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه
علی صلواتی زاده – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه

چکیده:

یکی از روش های جبران کاهش توان در موتورهای گازسوز، استفاده از توربوشارژر می باشد. فرآیند انتخاب توربوشارژر مناسب برای یک موتور، شامل بررسی نقاط عملکرد موتور و توربوشارژر و مقایسه این نقاط با منطقه کاری بهینه می باشد. به این منظور عملکرد موتور گازسوز تنفس طبیعی و توربوشارژ شده با استفاده از معادلات ترمودینامیکی حاکم بر موتور و اجزاء توربوشارژر، همچنین مدل های تجربی برای انتقال حرارت، بررسی شده و انطباق برای چند مدل توربوشارژر انجام گرفته است. در انتخاب توربوشارژر مناسب، تاثیر آن برآلاینده ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با انتخاب توربوشارژر مناسب کاهش توان بر اثر تبدیل سوخت از بنزین به گاز طبیعی بخوبی قابل جبران می باشد.