سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدشروین استادزاده – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات دانشگ
فریدون شمس علیئی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید به
سیدآرش استادزاده – آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر، دپارتمان میکروالکترونیک و مهندسی کامپی

چکیده:

امروزه معماری سازمانی به عنوان یک راه حل جامع و راهبردی در توسعه و نگهداشت سامانه های اطلاعاتی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. یک سازمان، مجموعه پیچیده ای از فرآیند های
فیزیکی و منطقی را شامل می شود که ایجاد یک دید کامل از آن نیازمند مدل سازی حجم بسیار انبوه از اطلاعات است. یک چنین دیدی را بدون بهره گیری از یک ساختار منطقی نمی توان سازماندهی کرد. به چنین ساختاری، چارچوب معماری سازمانی گفته می شود . امروزه چارچوب های سازمانی زیادی با توجه به دیدگاه ها و نیازهای مختلف سازمان ایجاد شده اند. یکی از جدیدترین چارچوب های موجود چارچوب معماری سازمانی توسعه یافته است که به دلیل نزدیکی آن با متدولوژیRUP از جایگاه خاصی در صنعت نرم افزار برخوردار است . یکی ازمشکلات فراروی استفاده از چارچوب معماری سازمانی توسعه یافتهاستفاده از زبانUMLدر مدل سازی سلول های آن استUMLبهتنهایی آنقدر قدرتمند نیست تا از همه جنبه های معماری سازمانی پشتیبانی نماید. این مشکل باعث می شود که معمار در مدل سازی برخی از سلول های این چارچوب با مشکل مواجه شود . در این مقاله قصد داریم یک زبان یکپارچه بر پایه معماری مدل رانه برای مدل سازی سلول های چارچوب معماری سازمانی توسعه یافته ارائه کنیم . راه حل ارائه شده در یک محیط کاملاً عملی مورد بررسی قرار گرفت تا نتایج حاصل از این کار تحقیقاتی در مقایسه با سایر روش ها مشخص شود.