سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدشروین استادزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه
فریدون شمس – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی کامپ

چکیده:

معماری سازمانی به عنوان یک را ه حل جامع و راهبردی در توسعه و نگهداشت سامانه های اطلاعاتی از نیمه دوم دهه ۹۰ به شدت مورد توجه قرار گرفته است . یک سازمان، مجموعه پیچی ده ای از فرآیندهای فیزیکی و منطقی است که گردش اطلاعات در آن نقش مهمی بر عهده دارد . اصطلاح معماری سازمانی به مجموع های از نماهای داخل سازمان اشاره دارد که با هم یک دید کامل را از سازمان فراهم می کنند. یک چنین دیدی را بدون بهر ه گیری از یک ساختار منطقی نم ی توان سازماندهی کرد. به چنین ساختاری، چارچوب معماری سازمانی گفته می شود. چارچوب های مختلفی برای معماری سازمانی ارایه شد ه اند که در بین آنها چارچوب معماری سازمانی زکمن یک نمونه شاخص به شمار می رود.
یکی از مشکلات فراروی استفاده از چارچوب زکمن نبود مدل های یکپار چه و هم جنس برای همه سلول ها ی چارچوب زکمن است. برای حل این مشکل را هحل های متفاوتی توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است. با این حال، را هحل های پیشنهادی نتوانستند بطور کامل سلول های چارچوب زکمن را پوشش دهن د. در این مقاله قصد داریم یک زبان یکپارچه بر پایه معماری مدل رانه
برای مدل سازی سلول های چارچوب زکمن ارایه کنیم . راه حل ارایه شده در یک محیط کام لاً عملی مورد بررسی قرار گرفت تا نتایج حاصل از این کار تحقیقاتی در مقایسه با سایر روش ها مشخص شود.