سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی حسینی – دانشکده مهندسی شیمی، مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، دا

چکیده:

در این مقاله جهت انعقاد و حذف ذرات کلوئیدی پسابهای صنعتی از روش میدان الکتریکی غیر یکنواخت با جریان سینوسی استفاده شده است . با ایجاد یک میدان الکتریکی غیر یکنواخت ذرات
کلوئیدی قطبی شده و بار الکتریکی در سطح خارجی آنها القا می شود و به سمت الکترود مرکزی که بیشترین شدت میدان الکتریکی در آنجا حکمفرماست به حرکت در می آیند . دراین پروسه ذرات به هم برخورد کرده و تشکیل قطره های بزرگتر و سنگین تر داده که در نهایت توسط جاذبه زمین ته نشین می گردند . اندازه گیری کدورت در این کار آزمایشگاهی توسط دستگاه کدورت سنج با واحد " فورمزین نفلومتری یونیت " (FNU) صورت گرفته است . کدورت پدیده ای است که میزان شفافیت آب را نشان داده و شکل ظاهری آب را تعریف میکند . بهترین نتیجه جداسازی به شدت ۵۷۰۰ولت و با فرکانس ۵۰ هرتز و در دمای ٢٥ درجه سانتیگراد انجام گرفت که توانسته شد از کدورت ۱ = FNU به کدورت۴۰ , ۰ =FNU (بازدهی % ٦۹ ) دست یافت