مقاله انعکاس باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در شعر نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: انعکاس باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در شعر نظامي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات ايران
مقاله نظامي
مقاله خسرو و شيرين
مقاله ليلي و مجنون
مقاله هفت پيکر
مقاله باورهاي عاميانه
مقاله عقايد خرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرافه و باور عاميانه که يک پديده روحي-اجتماعي است، معلول زندگي آدمي و عکس العمل او در مقابله و جدال با طبيعت و محيط اسرارآميز پيرامون وي است. آدمي آنگاه که نمي توانست رابطه منطقي بين حوادث و پديده هاي خارق العاده بيابد، براي رهايي از آن به ذکر اوراد و نجواها مي پرداخت تا بدين ترتيب مصيبتها را کاهش دهد و نتايج دلخواه را از آن به دست آورد و همين امر سبب شد تا به تدريج باورها و عقايد خرافي در ذهن او شکل بگيرد.
نظامي، استاد مسلم داستانسرايي، به دليل تداول داستانهاي عاميانه در ميان مردم و اينکه عامه مردم از داستانهاي غول و جن و پري و … و اعمال محيرالعقول لذت مي بردند و آنها را باور داشتند، به داستانهاي عاميانه توجه خاصي داشته است. اين باورها و عقايد خرافي در اين مقاله در چهار قسمت بررسي گرديده است:
باورها و عقايد خرافي به افسون و جادو و طلسم،
اعتقاد به چشم زخم و راههاي دفع آن،
اعتقاد به جهيدن و پريدن دل، چشم و ابرو،
باورها و عقايد مربوط به موجودات و اشيا موهوم و متافيزيکي