مقاله انعکاس معاني منبعث از جهان بيني اسلامي در طراحي معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: انعکاس معاني منبعث از جهان بيني اسلامي در طراحي معماري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنا
مقاله جهان بيني اسلامي
مقاله طراحي معماري
مقاله معناگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بمانيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي سيده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از منظر جهان بيني اسلامي، پديده هاي عالم داراي دو وجه ظاهري و باطني، صورت و معنا هستند. در حيطه هنر و معماري، توجه به جنبه باطني آثار و پديده هاي هنري، منجر به نگرشي در طراحي معماري مي گردد که «معناگرايي» نام دارد. رويکرد معناگرا در طراحي معماري، تلاشي براي بيان آگاهانه معاني مستتر در پس کالبد معماري است و تلقي و تعريف معمار معناگرا از مقوله «معنا» نقش مهمي در نگرش معناگرايانه وي دارد. در اين مقاله، با توجه به بسترهاي فرهنگي و بومي، با بهره گيري از روش تحليلي – توصيفي، مباني و اصول تفکر و جهان بيني اسلامي، به عنوان منبع استخراج معاني موثر در معماري برگزيده شده و مفاهيمي چون توحيد، وحدت در عين کثرت و تجلي پروردگار در عالم خلقت تبيين شدهاند. در ادامه، نمونه هايي از ابزارهاي معماري که مي توانند در بيان مفاهيم منبعث از فرهنگ و جهان بيني اسلامي مورد توجه معناگرايان قرار گيرند، از جمله هندسه، نور و فضاي تهي مورد بررسي قرار گرفته اند.