سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی نیکروان – شرکت آسفالت توس
محمد رضا کارگران –

چکیده:

در این مقاله مطالعات و عملیات اجرائی و بهینه کردن انفجارهای کنترل شده به روش پیش شکافی تشریح و پارامتر های تعیین شده با نمودارهای تجربی انفجارهای کنترل شده معادن جهان مقایسه شده است. تعیین الگوی حفاری در محدوده های نزدیک به دیوارهای نهائی معدن وتعیین پارامترهای خرجگذاری و روشهای اجرایی خرجگذاری مباحث این است.
نتایج حاصل از انفجارهای کنترل شده به روش پیش شکافی در دیواره های نهایی معدن چادرملو بسیار رضایت بخش بوده و مقایسه آن با دیواره هایی که با انفجار عادی ایجاد شده اند نشان دهنده کاهش میزان تخریب و سالم ماندن دیواره نهایی است که این مسئله در پایدار سازی دیواره و جلوگیری از ریزشهای مختلف اهمیت زیادی دارد و استفاده ازاین روش در سایر معادن بزرگ و حتی پایه سدها و ترانشه راه ها پیشنهاد می شود