سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – عضو هیات علمی مدعو، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن

چکیده:

امروزه با استفاده از پوزولانها به دلیل مزایای زیاد آن به مقدار زیادی در صنعت بتن به عنوان جایگزین سیمان رواج یافته است این بتنها در جمع شدگی ناشی از انقباض رفتار متفاوتی نسبت به نمونه های شاهد دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدار انقباض نمونه های منشوری بتنی تا سن ۹۰روز، درصورت تغییر پارامترهای درصد پوزولان جایگزین سیمان، نوع پوزولان و نوع سیمان بتن با طرح اختلاط و نسبت آب به مواد سیمانی ثابت در شرایط نگهداری مرطوب و مقایسه آن با نمونه شاهد می باشد.