مقاله انقلاب اسلامي و نقش بين المللي ايران در منطقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: انقلاب اسلامي و نقش بين المللي ايران در منطقه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب اسلامي
مقاله ايران
مقاله منطقه
مقاله نقش بين المللي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش نقش بين المللي ايران در منطقه پس از انقلاب اسلامي (سال ۱۳۵۷) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. براي انجام اين پژوهش، شيوه ها و زمينه هاي مختلفي که ايران از طريق آن تلاش کرده است حوزه نفوذ خود را در منطقه توسعه بخشد، مطرح و بررسي شده است.
نتايج تحقيق نشان داد كه فعاليت هاي ايران عمدتا در ابعاد فرهنگي – مذهبي (اعزام مبلغ به خارج از کشور)، بهداشتي – درماني، توسعه و عمران، رسانه اي و ورزشي انجام شده است و اين اقدامات تا حدي به ايفاي نقش بين المللي ايران در منطقه کمک کرده است. اين گونه اقدامات ايران نشان از علاقه و توانمندي ايران براي حضور در خارج از مرزهايش دارد. شرايط جغرافيايي کشور و آرمانهاي فرامرزي انقلاب اسلامي نيز بستر اين امر را فراهم آورده است.
اين تحقيق به روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و اسنادي انجام شده و چگونگي حضور ايران در محيط فراملي را براي ايفاي نقش منطقه اي خود تبيين مي کند.