سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اصغر اسفندیاری – عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد واحد علوم و تحقیقات اهواز
عباس عبدشاهی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
پگاه رحمتی اندامی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده ی هرچه بیشتر از علوم جدید شاهد اقتصادهای مدرن و توسعه یافته هستیم کشورهای کمتر توسعه یافته نیز در پی بکارگیری روشهای جدید برای رسیدن به سطوح بالای رشد اقتصادی هستند. از جمله ی این روشها به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تولید است امروزه اثرات مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بیشتر بخشهای اقتصاد امری اثبات شده است فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بهره وری نیروی کار را از طریق تعمیق سرمایه و اثرات سرریز خود افزایش دهد و ازاین طریق بر میزان تولید کالاها و خدمات از نظر کیفی و کمی بیافزاید به منظورادامه ی این روند کشورها نیاز به مدیریت بهره وری مناسب و کارا دارند. پژوهش حاضر به بررسی این امر در صنایع کارخانه ای ده استان منتخب کشور برای سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۵ پرداخته است.