مقاله انقلاب مشروطيت، انقلاب اجتماعي يا انقلاب دموكراتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: انقلاب مشروطيت، انقلاب اجتماعي يا انقلاب دموكراتيك
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروطيت
مقاله انقلاب اجتماعي
مقاله انقلاب دموكراتيك
مقاله طبقات اجتماعي
مقاله دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزارش حاضر درصدد پاسخ به اين سوال است كه آيا انقلاب مشروطيت ۱۹۱۱-۱۹۰۵، يك انقلاب دموكراتيك است يا انقلاب اجتماعي؟ اين بحث از نقطه نظر جامعه شناسي سياسي و با تكيه به تئوري مور، به صورت نسبي، تبيين گرديده است. بررسي ها دلالت بر آن دارند كه انقلاب مشروطيت، بنا به دلايل زير از ويژگي هاي انقلاب دموكراتيك برخوردار بوده است: الف) اين انقلاب از سوي بورژوازي و اشراف زمين دار، در مراحل مختلف، هدايت شد. ب) اين انقلاب از قانون گرايي دفاع كرد، آزادي هاي سياسي را برقرار ساخت و از ابزارهاي مسالمت آميز- بيش از هر انقلاب اجتماعي ديگر، استفاده كرد.