مقاله انواع ادبي و اضطراب هاي بشري با توجه به آرا پل تيليش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: انواع ادبي و اضطراب هاي بشري با توجه به آرا پل تيليش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انواع ادبي
مقاله پل تيليش
مقاله اضطراب
مقاله انسان معاصر
مقاله گفتمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نکات مهم در حوزه تطور انواع ادبي اين است که غلبه يک گفتمان و جريان فرهنگي در دوره اي مشخص در پيدايش نوع ادبي خاص تاثير انکارناپذيري دارد. اگر برخي منتقدان ادبي بر مبناي نظريه داروين و با توجه به طبيعت موجودات نظريه انواع ادبي را مطرح کردند، مي توان بر مبناي ديدگاه پل تيليش با توجه به اضطراب هاي روحي انسان در سه ساحت اضطراب وجودي (مرگ)، اخلاقي (گناه) و معنوي (پوچي و بي معنايي) نظريه تطور انواع ادبي را تبيين و تفسير کرد. بر اساس اين، نويسنده مقاله ضمن بررسي ديدگاه پل تيليش در حوزه مورد نظر، سعي مي کند با توجه به غلبه يک گفتمان فکري و بروز سنخ رواني خاص (اضطراب) در دوره اي مشخص، کيفيت ظهور نوع ادبي متجانس با آن گفتمان را تحليل کند.