مقاله انواع ادبي و مضامين شعري در منظومه هاي عطار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: انواع ادبي و مضامين شعري در منظومه هاي عطار
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عطار
مقاله انواع ادبي
مقاله مضامين شعري
مقاله اغراض شعري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صرفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر نوع ادبي (literary genre) مي تواند حاوي انواع ديگري نيز باشد. شعر عطار در مثنوي هايش، علي رغم اينکه جنبه تعليمي دارد، در درون خود معاني و مضامين گوناگوني را جاي داده است. اين امر، بررسي اين منظومه ها را از منظر انواع ادبي (literary genres) و مضامين شعري موجود در آنها لازم مي نمايد. با بررسي و مطالعه دقيق چهار منظومه عطار؛ يعني الهي نامه، اسرارنامه، منطق الطير و مصيبت نامه در مجموع، بيست و هشت نوع ادبي و مضمون شعري در درون آنها يافت شد که نتيجه کار، آمار دقيق هر يک از انواع و مضامين در هر يک از منظومه ها و نيز بررسي تداخل و آميختگي اين انواع و مضامين در يکديگر است.