مقاله انواع خواب و رويا در مثنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني (علوم انساني الزهرا) از صفحه ۳۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: انواع خواب و رويا در مثنوي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويا
مقاله خواب
مقاله تمثيل
مقاله مثنوي
مقاله مولانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: واهيم گل اندام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خواب و رويا از ديرباز مورد توجه انسان بوده و در برخي از دانشها بسيار مورد توجه قرار گرفته است. علوم اديان، اساطير، روانشناسي، عرفان و تصوف و ادبيات از جمله دانشهايي هستند که به خواب و رويا کم و بيش علاقه نشان داده اند.
پژوهش حاضر به بررسي خواب و رويا در مثنوي مولوي مي پردازد و هدف آن پاسخ به اين پرسشها است که: مولوي در مثنوي چگونه با رويا برخورد کرده و آنها را چگونه در اين اثر شگرف خود به کار گرفته است. روش پژوهش کتابخانه اي و منبع مورد نظر دفاتر شش گانه مثنوي معنوي تصحيح محمد استعلامي است.
در پژوهش حاضر ابتدا رويا از ديد قرآن، حديث، روانشناسي، عرفان و تصوف به اختصار بررسي شده، سپس به چگونگي برخورد مولوي با تمثيلات مربوط به رو يا در مثنوي پرداخته شده و دلايل ديدن خواب، روياي صادقه، تفاوت خواب اولياي حق با دنياپرستان و مواردي از اين دست در ۲۶ خواب حکايت گونه از ديدگاه مولوي مورد بررسي واقع شده است.