سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک امین نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و دانشجوی دوره دکتری مهن
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

ازآغازپیدایش کره زمین باد و باران قشرسطحی آن را شسته یا ازجا کنده و اجزای آن را ازنقطه ای به نقطه دیگر حمل کرده است .به این ترتیب بسترنهرها مخروط افکنه ها و دلتای رودخانه ها بعضی ازچاله ها و خلاصه تپه ها ی شنی به وجود آورده و درنتیجه سطح زمین تدریجا"دچارتغییرشکل شده است .فرسایش سواحل آبراهه ها ی جریان باعث خسارت به اراضی کشاورزی ،تاسیسات مجاور و عریض شدن آبراهه جریان می شود .این امردرکنار مسائل زیست محیطی ناشی ازآن است .علاوه برآن رسوب گذاری درپایین دست باعث بروز مشکلات عدیده ای در دهانه رودخانه ها ،سواحل دریاها و اسکله می شود که خودازمسائل و معظلات بنادر به خصوص درحواشی رودخانه ها است