سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امینه مقصودی خسروشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات دانشگاه قم ، ایران
سارا یدالهی فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات دانشگاه قم ، ایران
رضا مرادی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی استاد مقطع کارشناس

چکیده:

سازمان ها همواره به دنبال کسب برتری در بازارهای رقابتی از طریق نشان دادن عملکرد شایسته میباشند این امر در بازارهای سنتی با سخت کوشی و تکیه بر منابع و قابلیتهای موجود و غیرمبتنی بر فناوری اطلاعات امکان پذیر بود ولی با ظهور فناوری اطلاعات و تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای سنتی از آن دیگر نمی توان نقش فناروی اطلاعات را در ایجاد رقابت پذیری برای سازمان ها نادیده گرفت دراین مقاله مفاهیم مهم در زمینه رقابت پذیری و مزیت رقابتی و فناوری اطلاعات بررسی شده است مشخص شده است که مزیت رقابتی منشا اصلی رقابت پذیری در سازمان است همچنین در مورد انواع چشم اندازهای فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی اعم از چشم انداز مبتنی بر منبع بحث شده است. برای رفع کاستی های چشم انداز مبتنی برمحور در ایجاد مزیت رقابتی توسط فناوری اطلاعات این چشم انداز با چشم انداز دانش محور تلفیق شده است. انواع قابلیتهای فناوری اطلاعات از نگاه چشم انداز جدید در سازمان دسته بندی شده و اثرات هر کدام در ایجاد مزیت رقابتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در نهایت مدلی مفهومی در ارتباط با کسب مزیت رقابتی توسط انواع قابلیتهای فناوری اطلاعات در سازمان ارائه شده است.