سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علی هاشمی – کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده:

کارفرمایان به عنوان متقاضیان نیروی کار و نیروی کار به عنوان جویندگان کار دو عامل مهم و تعیین کننده در بازار کار محسوب می شوند. ساز و کار ارتباط و جفت و جور شدن مناسب و کارآمد این دو با یکدیگر مستلزم آگاهی آن ها از فرصت های موجود در بازار کار است. اطلاعات بازار کار در این خصوص نقشی تعیین کننده در تصمیمات دو طرف جویندگان و متقاضیان کار دارد از این رو برخورداری از چنین اطلاعاتی برای آن ها بسیار مهم و ارزشمند است لیکن دست یابی به آن در چارچوب فعالیتهای فردی ممکن نبوده و با صرف هزینه بسیار زیادی، به صورت صرف وقت، انرژی و پول نیاز دارد. مراکز کاریابی با استفاده از اطلاعات مربوط به بازار کار از طریق طبقه بندی و پردازش آن ها کمک شایانی به دو طرف عرضه و تقاضای نیروی کار ایفا می کنند و بدینوسیله موجب تسهیل کاریابی در بازار کار می شوند. از آنجاییکه بازار کار به دلیل تنوع فعالیت ها در آن از وجوه افتراق قابل توجهی برخوردار است . مراکز کاریابی متنوعی را طلب می کند. در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به ابعاد مختلف بازار کار به انواع مراکز کاریابی و کارکرد هر یک از آن ها در بازار کار بپردازیم.