سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه سلطانزاده خبیصی – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی بخش مهندسی عمران
محمدجواد خانجانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی بخش مهندسی عمران

چکیده:

یکی از خطراتی که سدها را تهدید می کند زمین لرزه است، که توجه به آن در مناطق زلزله خیز مانند ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سازه های مهم همچون سدها تحلیل های دینامیکی ضروری است. بهترین روش برای بررسی دقت مدلهای ریاضی انجام آزمایش و بررسی رفتار لرزه ای سدها می باشد. یکی از مهمترین مراحل انجام آزمایش انتخاب میز لرزه مناسب می باشد بدین منظور در این مقاله آزمایشات لرزه ای مرور و سپس به معرفی انواع دستگاههای لرزانند، ساده و پیچیده و کاربرد آنها در هیدرولیک پرداخته می شود.