سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن فکور – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

با اهمیت یافتن انتقال دانش و تکنولوژی از بخش دانشگاهی به صنعت، ضرورت وجود نهادهای واسطهای جهت تسهیل این انتقال آشکار شده است، این نهادها نقش بسیار مهمی را در ایجاد و تقویت روابط بین بخش دانشگاهی و صنعت عهدهدار هستند .
در این مقاله تلاش بر این است که نقش و اهمیت نهادهای انتقال تکنولوژی در بخش دانشگاهی مورد شناخت و بررسی مشروح قرارگرفته و سپس انواع مختلف این نهادها معرفی گردند . در ادامه، فعالیتها و ماموریتهای اصلی این نهادها مورد شناسایی قرارگرفته و وضعیت آنها در سایر کشورها مورد بررسی آماری قرار خواهد گرفت . در خاتمه، ضمن پرداختن به نقش دولت در تشکیل و حمایت از این نهادها، بهطور اجمالی به ضرورت تأسیس و تقویت این نهادها در بخش دانشگاهی کشور اشاره خواهد شد .