مقاله انواع نگراني ها و اختلال هاي روان شناختي در سالمندان آسايشگاه هاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: انواع نگراني ها و اختلال هاي روان شناختي در سالمندان آسايشگاه هاي تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله آسایشگاه
مقاله اختلال های روان شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سالمندان نیازمند حمایت و کمک هستند. هر گونه تلاش در اين جهت، در واقع تقدیر از تلاش های گذشته آنان و کمک به رفع و کاهش نگرانی افرادی است که هنوز به این دوران نرسیده‌اند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین انواع نگراني ها و اختلال های روان شناختی سالمندان ساکن در آسایشگاه هاي تهران انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۱۲۰ نفر از سالمندان ساکن آسایشگاه های دولتی و خصوصی شهر تهران در سال ۱۳۸۶ به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از آزمون SCL90 R و پرسش نامه وضعیت سنجی بررسی شدند. داده ها با آزمون های آماری تی و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: %۶۲ از سالمندان ساکن در آسایشگاه ها حداقل یکی از علایم اختلال روانی را داشتند و بیش ترین فراوانی (%(۳۲٫۵ مربوط به افسردگی بود. ميزان شيوع اختلال های روان شناختی در زنان بيش از مردان بود. عمده ترین نگرانی های این افراد مسايل اقتصادی (%۵۵٫۸)، کمبود ارتباط هاي اجتماعی (%۵۵)، عدم رضایت از دوره سالمندی (%(۴۵٫۸ و کمبود فعالیت های دلخواه (%۴۵) بود.
نتیجه گیری: توجه به نیازهای روانی و عاطفی ساکنین آسایشگاه ها و به ویژه زنان سالمند ضرورت بیش تری دارد و لازم است درمان مشکلات روان شناختی آنان در اولویت قرار گیرد.