انواع کتب مرجع

منابع مرجع در کتابخانه ها را می توان به منابع مرجع کتابی (یا نوشتاری) و منابع مرجع غیر کتابی تقسیم کرد. برخی از منابع مرجع کتابی عبارتند از:

۱. واژه نامه ها : این کتابها حاوی مجموعه ای از لغات هستند که تلفظ، اشتقاقی، معانی و هجابندی هر لغت به تفکیک در آنها ارائه می شود مانند: لغت نامه دهخدا.

۲- دایرهٔ المعارف ها : کتاب هایی هستند که در باره تمامی معارف بشری، اطلاعات مستندی را به صورت مقاله ارائه می دهند مانند: دایرهٔ المعارف فارسی،

۳- دانشنامه ها : کتابهایی است که در بردارنده اطلاعات در بخش خاصی از دانش بشری می باشد. ماننل: دانشنامه امام علی (ع).

۴- کتابشناسی ها : مجموعه ای از فهرست مشخصات مربوط به کتاب ها، نشریات، گزارش های مختلف، پایان نامه ها و مواد دیگر هستند که نوعی ارتباط و همسانی در بین آنها مشاهده می شود.

۵- نمایه ها: نشریاتی هستند که فهرستی از موضوعات، واژههای مهم، اسامی افراد یا اعلام و دیگر مطالب کتب، روزنامه ها، مجلات و منابع غیر کتابی در آن گنجانده شده است.

۶-فرهنگ های شرح حال : کتابهایی است که حاوی اطلاعات فشرده ای از زندگی افراد و شخصیت های برجسته در زمینه های گوناگون می باشد مانند: مشاهیر جهان .

۷- سال نامه ها : نشریاتی است که به طور سالانه، آخرین و جدیدترین اطلاعات را ارائه می دهند مانند: کیهان سال.

منابع مرجع غیر کتابی نیز در کتابخانه ها وجود دارد که از آن جمله می توان به نرم افزارها، میکرو فیلم ها و مانند ان اشاره کرد.