سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل حیدری نژاد – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، حوزه معاونت توسعه ارتباطات علمی
عباس آسوشه – دانشگاه کینز کالج لندن، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق
فرشاد صباحی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دفتر ارتباط با مراکز دانشگاهی ، مراکز رشد

چکیده:

با گسترش صنعت فناوری اطلاعات (IT) در جهان امروز ، شاهد پیشرفت های چشمگیر در کشورهای پیشرفته و به ویژه کشورهای درحال توسعه و نیز افزایش درآمد سرانه کشورها هستیم. با توجه به تحولات جهانی در توسعه این صنعت و ادغام دو مقوله ارتباطات واطلاعات تحت عنوان ICT این دو مقوله بعنوان زیر ساخت اساسی توسعه کشور مطرح شده است.
نظر به اهمیت امر ICT در کشور و لزوم بررسی راههای پیشرفت وگسترش آن ، اقدام به ایجاد نمونه ای از انکوباتور رشد تجاری ICT شده است.
در این مقاله پس از بیان مقدمه در بخش اول، به اهداف انکوباتور ها در بخش دوم پرداخته می شود. در بخش سوم مبحث طبقه بندی مراکزرشد و در بخش چهارم مرکز رشد تجاری ICT گلستان و نحوه راه اندازی آن از جانب مرکز تحقیقات مخابرات ایران و ارگان های ذیربط و تجارب حاصله مطرح می شود. بخش پنجم به سیاستهای داخلی مرکز رشد تجاری ICT گلستان و بخش ششم به بیان راهکارهایی بمنظور سهل الوصول کردن ایجاد مراکز تحقیق داده شده است.