مقاله انگل هاي ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum, kamensky 1901) مهاجر به رودخانه شيرود (استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: انگل هاي ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum, kamensky 1901) مهاجر به رودخانه شيرود (استان مازندران)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مازندران
مقاله رودخانه شيرود
مقاله ماهي سفيد Rutilus frisii kutum
مقاله انگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: علي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه شيرود در غرب استان مازندران بين شهرهاي رامسر و تنکابن واقع شده است. طول اين رودخانه ۳۰ کيلومتر و دبي متوسط رودخانه ۷٫۲ متر مکعب در ثانيه مي باشد. به دليل ويژگي هاي اکولوژيک و بيولوژيک منحصر به فرد رودخانه شيرود هرساله صدها قطعه ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) مولد درياي خزر جهت توليد مثل به اين رودخانه مهاجرت مي کنند، به طوري که نقش قابل توجهي را در بازسازي ذخاير ماهي سفيد ايفا مي نمايد. با توجه به اين امر در فصل مهاجرت توليد مثلي  1385 -86(اسفند ۱۳۸۵ لغايت اردبيهشت ۱۳۸۶)، ۴۵ قطعه مولد ماهي سفيد مورد بررسي انگلي قرار گرفتند. براي اين منظور پس از صيد ماهيان و انتقال به آزمايشگاه اندام هاي مختلف ماهي مثل پوست، آبشش، چشم و دستگاه گوارش بررسي مي شدند. بر طبق مطالعات انجام گرفته ۷ گونه انگل به نام هايParadiplozoon chazarikum  و  Dactylogyrus sp. (از رده ترماتودهاي مونوژن)، متاسرکرDiplostomum spathaceum ، Asymphylodora macracetabulum و Asymphylodora kubanicum (از گروه ترماتودهاي دي ژن)، Raphidascaris acus  (ازشاخه نماتودها) و Aspidogaster limacoides (از رده آسپيدو گاستره آ) شناسايي گشتند. در بين اين هفت انگل، Dactylogyrus sp. بالاترين ميزان شيوع (۹۳٫۳ درصد)، بالاترين ميانگين شدت آلودگي (۳۵ عدد) و دامنه تعداد انگل (۱ -۱۵۰ عدد) دارا بود. در حالي که کمترين ميزان شيوع مربوط به D.spathaceym،A. limacoides و A. kubanicum (2.2 درصد)، کمترين ميانگين شدت آلودگي مربوط به A. limacoides و A. macracetabulum (1 عدد) و کمترين دامنه تعداد مربوط به۱) A. limacoides  عدد) بود. همچنين بر اساس اين تحقيق آلودگي انگلي ماهي سفيد از لحاظ سني و جنسي تفاوت هايي را داشت.