مقاله انگيزه هاي زنان ايراني از شركت در فعاليت هاي اجتماعي پژوهشي در شناسايي عامل هاي موثر بر مشاركت زنان (مطالعه موردي: زنان ۲۰ تا ۳۴ سال شهر سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: انگيزه هاي زنان ايراني از شركت در فعاليت هاي اجتماعي پژوهشي در شناسايي عامل هاي موثر بر مشاركت زنان (مطالعه موردي: زنان ۲۰ تا ۳۴ سال شهر سمنان)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت اجتماعي
مقاله فعاليت شغلي
مقاله تحرك اجتماعي
مقاله پايگاه اجتماعي – اقتصادي
مقاله حقوق اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي فرد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمند الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش براي دستيابي به هدف هاي چندي انجام شد که اصلي ترين آنها عبارت بودند از: شناخت انگيزه هاي زنان از مشاركت در فعاليت هاي شغلي – تحصيلي و مشخص كردن سهم هر يك از عامل هاي موثر بر تمايل زنان به مشاركت در فعاليت هاي شغلي و تحصيلي. پرسش اصلي اين پژوهش عبارت بود از اين که مهم ترين انگيزه هاي زنان ايراني از حضور و مشاركت در  فعاليت هاي اجتماعي (در قالب دو متغير شغل و تحصيل دانشگاهي) چيست؟ پرسشنامه به گونه محقق ساخته تهيه و پس از بررسي روايي و اعتبار آن، با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بر روي ۳۶۰ نفر در شهر سمنان اجرا شد. يافته ها و نتايج بدست آمده از فرايند اين پژوهش در تحليل نهايي نشان داد که: بيش ترين انگيزه زنان مورد بررسي متمرکز بر عامل هاي اجتماعي و سپس فرهنگي است، به اين معنا که زنان مورد مطالعه بيش از هر انگيزه ديگري در پي مزاياي ناشي از اين دو عامل در مشارکت و حضور در عرصه هاي اجتماعي هستند. هر چند انگيزه هاي اقتصادي و روان شناختي آن ها براي اشتغال و ادامه تحصيل داراي نقشي مهم و اثرگذار بوده است، چنان که اشتغال و تحصيل را به منزله پشتوانه اي براي تمکن يا استقلال مالي خود قلمداد کرده و در جستجوي تحرك اجتماعي و صعود به مراتب بالاتر سلسله مراتب و پايگاه اجتماعي و اقتصادي هستند، اما بايد گفت زنان با تحصيلات دانشگاهي، در ورود به نظام آموزش عالي و اشتغال، برخورداري بيش تر از حقوق فردي، خانوادگي، اجتماعي و حرفه اي را متاثر از علل اجتماعي جستجو مي کنند. همچنين با برقراري ارتباط اجتماعي با دنياي پيرامون، در پي امكان هاي بيش تر در اين ارتباطات براي اموري همچون ازدواج يا گزينش همسري مطلوب و مناسب هستند.