مقاله انگيزه هاي سياسي در جعل روايات مدح و ذم بلاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در دانش سياسي از صفحه ۸۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: انگيزه هاي سياسي در جعل روايات مدح و ذم بلاد
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جعل حديث
مقاله احاديث موضوع
مقاله انگيزه هاي سياسي
مقاله خلفا
مقاله بني اميه
مقاله بني عباس
مقاله فتوحات
مقاله مرابطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسي مسرور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در منابع روايي اهل تسنن و شيعه روايات فراواني در باب فضایل و يا احيانا ذم برخي شهرها و سرزمين ها وارد شده است چنان که در برخي جوامع حديثي، باب يا ابوابي به ذکر اين روايات اختصاص داده شده و يا درباره اين احاديث تاليف مستقل صورت گرفته است. در اين ميان، اين نکته قابل توجه است که به تصريح حديث شناسان فريقين، شمار زيادي از اين روايات مجعول است. گذشته از انگيزه هاي مذهبي، يکي از مهم ترين علل جعل اين گونه روايات، انگيزه هاي سياسي است. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصيفي تحليلي و با ارایه شواهد عيني، به بيان انگيزه هاي گوناگون سياسي در جعل روايات مدح و ذم بلاد مي پردازد. براي اين منظور نويسنده ضمن اشاره به الگوي تحليلي مبتني بر رابطه «حديث-قدرت» که ريشه در نفوذ معنوي احاديث در مخاطبان و انگيزش عملي آن ها دارد، سعي نموده نشان دهد که چگونه پاره اي از حاکمان بني اميه يا بني عباس از اين مزيت استفاده کرده و با جعل احاديث، اهداف سياسي شان را دنبال نموده اند.