مقاله اهمال کاري در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۴ منتشر شده است.
نام: اهمال کاري در دانشجويان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهمال کاري
مقاله همه گيري شناسي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمدني مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تـوزيع اهمال کاري در دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي و دولتي شهر تهران بررسي شد. نمونه اي شـامل ۱۲۰۲ زن و ۷۷۰ مرد با ميانگين سني ۲۲ سال به مقياس اهمال کاري تاکمن (۱۹۹۱) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند که اهمال کاري با ميانگين ۲/۶۹ و انحـراف استاندارد ۱۱٫۳ در ۵۴٫۶ درصد دانشجويان بالاتر از متـوسط بود. چولگي منفي و معنادار توزيع اهمال کاري در دانشجويان زن (۰٫۱۱-، (P<0.05 و دانشگاه هاي آزاد اسلامي (۰٫۶۶-،(P<0.05 ، نشان دادند که اين دو گروه نسبت به دانشجويان مرد دانشگاه هاي دولتي سطوح بالاتري از رفتار اهمال کاري را گزارش کـرده اند. يافته ها براساس تفاوت هاي ساختاري و کيفي بين دانشگاه هاي خصوصي و دولتي در ايران بحث شد.