مقاله اهميت آموزش اوقات فراغت در ارتقاي سلامت جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: اهميت آموزش اوقات فراغت در ارتقاي سلامت جامعه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردكانيان عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکثر نظريه هاي اوقات فراغت در قرن بيستم به وجود آمده است، بسياري از آنها پاسخي بوده است به مشکلاتي که از انقلاب صنعتي ناشي شده اند. تاکنون درباره اوقات فراغت صدها نظريه و تعريف ارايه شده است. اوقات فراغت در زندگي ما نقشي مهم دارد و مانند هر نهاد ديگري، داراي کارکردهاي اجتماعي است. از مهم ترين کارکردهاي اين نهاد، غني ساختن کيفيت زندگي، رشد ابعاد مختلف فردي و پيشگيري از استفاده هاي ضد اجتماعي و بزهکارانه از وقت آزاد است. فلسفه وجودي آموزش اوقات فراغت فراگيري دانش اوقات فراغت و کارکردهاي آن است. از طريق آموزش اوقات فراغت مي توان به افراد کمک کرد تا از موقعيت هاي فراغتي بهره ببرند. آموزش اوقات فراغت همچنين باعث مي شود که ما از وقت و توانايي هايي خود آن گونه که خود مي خواهيم و برايمان مطلوب است بهره برداري کنيم، يعني به موقع به استراحت، تفريح، تأمل و کار کنيم و به خويشتن خود نزديک شويم. موقعيت هاي فراغتي، تفريحي و بازي در جامعه پلي است جهت تکامل شهروندان و ارتقاي سلامت جامعه.