مقاله اهميت سلامت رانندگان در ايمني حمل و نقل جاده اي و ارايه راهكارهاي موثر در ارتقاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: اهميت سلامت رانندگان در ايمني حمل و نقل جاده اي و ارايه راهكارهاي موثر در ارتقاي آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معاينات سلامت رانندگان
مقاله حمل و نقل برون شهري
مقاله ايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبا علي
جناب آقای / سرکار خانم: حمدالهي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: آدم نژاد شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعلي زاده گنجي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس مطالعات اخير، در حدود ۷۰ درصد از عوامل موثر در تصادفات جاده اي، وابسته به خطاهاي انساني مخصوصا مشكلات جسمي و فشارهاي روحي است. اين مساله نشان مي دهد كه اعمال برخي محدوديت ها به منظور كنترل چنين موقعيت هايي ضروري است. بنابراين، اجبار در داشتن كارت سلامت رانندگان به عنوان يكي از مفاد مهم در آيين نامه حمل و نقل كالا و مسافر تعريف شده است.
هدف از ارايه اين مقاله، تمركز بر وضعيت موجود تست هاي سلامت رانندگان در ايران و مقايسه آن با نتايج به دست آمده در ايالت متحده مي باشداجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي دهد که، مي توان به اهميت سلامت رانندگان در ايمني جاده ها پي برد.