مقاله اهميت شعر و ادب از نگاه امام صادق (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: اهميت شعر و ادب از نگاه امام صادق (ع)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام جعفر صادق (ع)
مقاله ادبيات متعهد
مقاله شعر
مقاله بلاغت
مقاله نقد ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: كيادربند سري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات سخنان امام جعفر صادق (ع) در آکنده از اسرار بلاغت و قوت بيان است که در قالب موضوعات اجتماعي، اخلاقي، سياسي، اقتصادي و فلسفي تجلي يافته است. در اين مقاله ضمن بررسي ادبيات شيعي و نگاهي به ويژگي ادبيات در عصر صادقين، بارزترين ويژگي هاي انديشه ادبي امام صادق (ع) مورد بررسي قرار گرفته است و سعي شده احاديث امام (ع)، دعاها، مناظرات و گفتگوهاي خطابي آن حضرت به عنوان يک عمل ادبي ازنظر شکل و مضمون بررسي شود و معيارهاي فصاحت و بلاغت از ديدگاه امام (ع) تبيين گردد. در ادامه ضمن مطالعه جايگاه شعر در نزد امام (ع) و اهميت ادبيات متعهد از نگاه ايشان، نمونه هايي از شعرهاي حضرت نيز آورده شده و مورد تحليل قرار گرفته است. در نهايت مي توان گفت که ادبيات در دانشگاه بزرگ جعفري جايگاه ويژه اي داشته، به طوري که امام (ع) علاوه بر به کارگيري جنبه هاي بلاغت در سخنان خود و سرودن شعر، از تشويق شاعران نيز به سرودن شعرهاي متعهد غافل نبودند، تا جايي که شاعران تحت تاثيرسخنان امام (ع) قرار مي گرفتند.