مقاله اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: اهميت و جايگاه تبليغات پارسي در جنگهاي ايران و يونان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاه
مقاله ايدئولوژي شاهي
مقاله سپاه شاهي
مقاله تکنيک هاي تبليغاتي
مقاله مبلغان
مقاله پيشگويي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلسله جنگ هاي ايران و يونان و عناصر و عوامل موثر در کشورگشايي هخامنشيان، مورد توجه زيادي قرار گرفته، اما آنچه در اين ميان تا حدودي ناديده گرفته شده، تبليغات از سوي دو رقيب است. سنگ نوشته هاي شاهان هخامنشي و گزارش هاي مورخان يوناني نشان مي دهند که پارسيان و يونانيان در سطوح گوناگون در مقابل يکديگر، از به کار بردن شيوه هاي تبليغاتي و ضد تبليغاتي غافل نبودند. پارسيان در کشورگشايي هايشان تلاش مي کردند تا در اشکال گوناگون، اقوام زيردست را تحت تاثير اقتدار و عظمت امپراتوري شان قرار دهند. آنها در طي لشکرکشي هايشان به يونان، نشان دادند که چقدر مي توانند از شيوه هاي تبليغاتي براي تضعيف دشمن و جلب متحدان يوناني بهره ببرند. فرستادن پيک هايي براي کسب اطلاعات، برقراري روابط مناسب با نيروهاي تاثيرگذار همچون پرستشگاه هاي يوناني برانخيد، دلفي و مگنسيا، تبليغ قدرت و برازندگي شاه، شمار فراوان سپاه شاهي، شرکت بيشتر اقوام و ملل در لشکرکشي ها، برگزاري مسابقات جنگي گوناگون، سان ديدن از سپاه در محل هاي گوناگون، صدور بيانيه و برپايي ستون هاي سنگي در مناطق گشوده شده و غيره، نمونه هايي تبليغاتي هستند که شاهان هخامنشي به کار مي گرفتند. بر اين اساس، اين نوشتار بر آن است تا با بررسي عناصر و شيوه هاي تبليغاتي پارسيان، سياست تبليغاتي آنها را در جنگ هاي مديک تبيين و تشريح نمايد.