مقاله اهميت Tornacia sarjeantii در پالينوستراتيگرافي رسوبات دونين بالايي غرب گرمابدر شمال شرق تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: اهميت Tornacia sarjeantii در پالينوستراتيگرافي رسوبات دونين بالايي غرب گرمابدر شمال شرق تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Tornacia sarjeantii
مقاله پالينوستراتيگرافي
مقاله دونين بالايي
مقاله سازند جيرود
مقاله البرز مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تابع فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پالينوفلوراي متنوعي شامل انواع پالينومورف هاي مربوط به محيط هاي دريايي و خشکي مانند ميکروفيتوپلانکتون ها، اسپورها، کريپتوسپورها، کيتينوزوآها، و اسكولوكودونت ها با حفظ شدگي بسيار خوب در نهشته هاي سازند جيرود در برش چينه شناسي غرب گرمابدر، شمال شرق تهران، وجود دارند. در پالينوفلوراي مذکور، ميکروفيتوپلانکتون ها و اسپورها تنوع و فراواني نسبي بيشتري داشته و فرم هاي زير، که پراکندگي چينه شناسي شناخته شده اي در رسوبات دونين بالايي مناطق مختلف دنيا دارند، نيز در اين مجموعه ديده مي شوند.
Daillydium pentaster, Papulogabata annulata, P. lobata, Cymatiosphaera perimembrana, C. radiosepta, Chomotriletes vedugensis, Deltotosoma intonsum, Crassiangulina tesselita, Tornacia sarjeantii, Gorgonisphaeridium ohioense, Unellium lunatum, Unellium piriforme, and Retispora lepidophyta. انواع ميکروفيتوپلانکتون هاي دريايي مانند Gorgonisphaeridium ohioense, Daillydium pentaster, Unellium lunatum, Unellium piriforme, Tornacia sarjeantii  که در تعيين سن نسبي و تطابق رسوبات دونين در مقياس جهاني مورد استفاده قرار گرفته اند، در پالينوفلوراي مورد مطالعه فراواني قابل توجهي دارند. با توجه به اولين افق وجود (FOO) و آخرين افق حضور (LOO) مربوط به Tornacia sarjeantii در رسوبات سازند جيرود در برش چينه شناسي مورد مطالعه، range zone T. sarjeantii به ضخامت ۱۱۸ متر و به سن دونين پسين (فرازنين- فامنين) معرفي و با بيوزون هاي موجود مبتني بر ميکروفيتوپلانکتون هاي دريايي دونين پسين مربوط به ساير نقاط دنيا مقايسه شده است.