سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
معصومه رعیت پور – مربی پژوهشی، پژوهشگاه نیرو
مصطفی جعفرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اهمیت آزمون های غیر مخرب در تخمین عمر پره های توربین گازی و همچنین کاربرد آن در یک نمونه پره توربین GE F5 در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون های غیرمخرب به عنوان یکی از مراحل تخمین عمر پره توربین مطرح بوده؛ به طوریکه به واسطه هزینه پایی نتر نسبت به روش های مخرب و همچنین دقت بالاتر نسبت به روش های محاسباتی از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. نقش اصلی این آزمون ها، تشخیص ترک و تغییرات ریزساختاری به وقوع پیوسته در حین کار پره های توربین است. روش هایی چون ادی کارنت و مایعات نافذ در تشخیص ترک و روشهای التراسونیک و رپلیکاگیری در ارزیابی ریزساختار به کار می روند. در بررسی های عملی روی پره توربین از جنس IN738LC پس از اطمینان از نبود ترک، از فرایند رپلیکاگیری به منظور اندازه گیری ابعاد فاز Ý استفاده شد که مقایسه نتایج آن با ریزساختار حاصل از تخریب پره، دقت بالای فرایند را نشان داد.