سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سونداژزنی الکتریکی با آرایش شلومبرژه یکی از متداول ترین روش ژئوفیزیکی برای اکتشاف سفره های آب زیر زمینی است. برای کسب نتایج صحیح از نتایج سونداژزنی داه های برداشت شده باید بطریق مناسب مورد مدل سازی معکوس قرار گیرند تا پارامترهای لایه های زیر سطحی مشخص شوند. اگرچه نتایج مدل سازی ها اطلاعات ارزشمندی از وضعیت زمین در محل هر سونداژ ارائه می دهند ولی بدلیل بعضی از محدودیت ها این نتایج یکتا نمی باشند. در مطالعه حاضر نشان داده می شود که چگونه با انتخاب مدل اولیه مناسب و مدل سازی معکوس هموار و پارامتری و همچنین تحلیل مدل های هم ارز می توان نتایج بهتری را کسب کرد. آنالیز مدل های هم ارز داده های سونداژ الکتریکی مجاور یکی از چاه های آب نشان می دهد که نتایج مدل سازی پارامتری حاصل از دقت خوبی خصوصًا برای عمق لایه آبدار برخوردار است.