سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صدیقه بنیادی –

چکیده:

در این مقاله سعی می شود تا به مدد آمیخته های بازاریابی (۱) از دیدگاه مشتریان یعنی ، ارزشهای مشتری پسند(۲)،هزینه ای را که بایدمشتری متحمل شود (۳) ،چگونگیآسودگی در خرید (۴)، بهتعریف صحیحی از نحوه ارتباطات (۵) ، با خواسته مشتری دست یابیم تا باتوجه به تحولات پول ، در دوره سیستمهای پرداخت الکترونیکی جهان که همواره متاثر از خواسته های دریافت کنندگان خدمات بوده است ،وظایف پول در بانکداری امروز و اینکه بانکداری الکترونیکی در این برهه از زمان چگونهمی تواند با برقراری ارتباطی موثر با مشتریاننوع خدمات مورد نیاز ایشان را با تخصیص مناسب منابعتعیین وارائه نماید ،مورد بررسی قراردهیم .بنابراینابتداء لازم است روشهای شناساییخواسته های مشتریان رابا در نظر گرفتن فرهنگ حاکم بر جامعه ،امکان آموزش برای بهر برداری بهینه از خدمات ،مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آنچه که بانکداری الکترونیکی با ساختارهای موجود خود از جمله شبکه ، ماهواره و ابزارهای پرداخت و….می تواند ارائه نماید مطلع شد ، تاسرانجام با مدیریت خواست های مشتریاناز طریق برقراری ارتباطی موثر ، تمامی مراحل فرایند یک خدمت از ابتدا تا پس از استفاده مشتری را سازماندهی و کنترل نمود. پیشرفتهای الکترونیکی برای بانکها حکم هم تهدید و هم فرصت رادارند، تهدید به لحاظ اینکه اگر با شتاب لازمه حرکت نکنند لاجرم محکوم به شکست خواهند بود و فرصت ، برایآنانکه در این عرصه با هماهنگی متناسب گام بر می دارند تابر گستره نفوذ خود در بین مشتریان بیفزایندبا در نظر گرفتن این مهم که مشتری همان بشری است که برای رفع احتیاجات خود بانکها را به وجود آورده است .بنابراین بقاء بانکها در گرو تامین نیازهای مشتریانش خواهد بود .