سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه بلوکیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران – گرایش مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل – شرکت
حیدر امیران – دکترای مهندسی صنایع – گرایش مدیریت تولید و عملیات – عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده:

پیاده سازی سامانه ی مدیریت استراتژیک به سبب مهم بودن جایگاه پایانه های کانتینری دریایی، بسیار مهم و حیاتی است. نگاه استراتژیک به فعالیت ها و فرآیندهای یک پایانه ی کانتینری باعث می شود که «ایمنی و امنیت» و به عبارتی پایا و قابل اعتماد بودن فرآیندهای داخلی پایانه، به اندازه ای اهمیت داشته باشند که باعث شوند پایانه در عملیات خود، به اهداف پیش بینی شده بر اساس استراتژی ها برسد. در این پژوهش سعیشده است که جایگاه استراتژی ها و شاخص های مربوط به تامین ، افزایش و تضمین امن و ایمن بودن عملیات و فرآیندهایی که بر روی کانتینرهای وارده به پایانه و یا صادره از آن ، در سامانه ی سنجشعملکرد BSC تعیین و روش تعیین درجه ی اهمیت آنها مشخص شود.