سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره محمدیان – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
روح الله فردوسی –

چکیده:

شکایت شهروندان و توزیع کنندگان پنیر سنتی در مقطع توزیع پنیر در سیستم کوپن شهری مبنی بر نامطلوب بودن کیفیت پنیر بعلت وارفتگی و بوی نامطبوع و باد کردگی حلب مبنای این مطالعه میباشد. در سال ۱۳۷۳ حدود ۴ تن پنیر سنتی در محدوده شمال و شرق تهران به علت آلودگی باکتریائی و کیفیت نامطلوب معدوم گردید. با توجه به اینکه پنیر تولیدی کشور در سرخانه های منطقه خیابان مولوی و و میدان محمدیه تهران نگهداری میشود برنامه ریزی نظارتی جهت نمونه برداری از محموله های پنیر در سالهای ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ انجام گردید. براساس نتایج به دست آمده از ۹۸ مورد نمونه برداری میزان آلودگی باکتریایی بترتیب ۲۳/۸ درصد، ۲۲/۹ درصد و ۱۷/۲۴ درصد بوده است. کاهش آلودگی نمایانگر اهمیت برنامه ریزی نظارتی در جهت ارتقاء آگاهی مسئولین سردخانه ها و تولید کنندگان پنیر سنتی میباشد آلودگی ها معلول کمبود ارتقاء آگاهی مسئولین سردخانه ها و تولید کنندگان پنیر سنتی میباشد آلودگی ها معلول کمبود سردخانه در مناطق تولید پنیر به ویژه مناطق گرمسیر و انتقال محصول به سردخانه های تهران و ترخیص آن قبل از طی دوره ماندگاری بوده است.