سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نوشین شهیدی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خد

چکیده:

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان برچسب گذاری بر روی فرآورده های خوراکی که دارای اطلاعات تغذیه ای باشد امری الزامی تلقی می شود. بالا رفتن سطح آگاهی تغذیه ای و شناخت نسبت به نقش تغذیه در کنترل بیماریهای مزمن مانند بیماری های قلبی- عروقی، چاقی، دیابت، پرفشاری و نیز نقش مکمل های غذایی در پاره ای از بیماریها مردم را بیش از پیش نسبت به نحوه انتخاب مواد خوراکی و کسب اطلاعات از ارزش تغذیه ای آنها جلب نموده است. ادعاهای سلامتی و تغذیه ای (Health and nutrient claims) که تهیه کنندگان فرآورده های خوراکی بر روی برچسب قید می نمایند می بایست بر اساس یافته های علمی و مورد تائید سازمانهای صلاحیت دار باشد. یک چارچوب برچسب استاندارد باید حاوی اطلاعات قابل درک و مورد استفاده مصرف کننده باشد بطوریکه بر عملکرد او اثر مثبت بگذارد. با انجام پژوهشهای علمی از طریق ارتباط موثر با مردم، بررسی زمینه آگاهی تغذیه ای مصرف کنندگان و تعیین میزان تاثیر محتوای برچسب در ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد آنها می توان به یک چارچوب برچسب استاندارد دست یافت. اطلاعات مربوط به محتوای مواد مغذی برچسب توسط تهیه کنندگان به روشهای تجزیه ای استاندارد و در پاره ای از موارد با استفاده از بانک اطلاعاتی معتبر می بایست صورت گیرد. اطلاعات ارائه شده باید همگام با تغییراتی باشد که در رابطه با سلامتی و بیماری در جامعه اتفاق می افتد.