سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

توحید فطانت دیدار – مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف گروه نفت و انرژی

چکیده:

ایران دارای منابع سرشار انرژی است، کشور ما از نظرذخایر نفت و گاز رتبه دوم دنیا را در اختیار دارد و از سوی دیگر ۲ برابر استاندارد جهانی انرژی مصرف می کند. از این رو می توان گفت که ایران سرزمین انرژی و نیز سرزمین اتلاف انرژی است. در اینمیان استفاده از فناوری های نوین به منظور توسعه و نیز افزایش بهره وری در بخش نفت و گاز کشور می تواند تاثیر بسزایی در رشد و شکوفایی این بخش و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بیشتر ایفا نماید. فناوری نانو از جمله ی این موارد است که می تواند در گستره وسیعی از صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرد. مواردی مانندمته های حفاری، نانوسنسورها، نانوکاتالیست ها، افزودنی های نانوی روغن وسوخت جلوگیری از خوردگی و بسیاری از این دست، مواردی هستند که نانو می تواند با توجه به آنها نقش کلیدی در حوزه انرژی ایفا نماید.