سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

نورالدین حسین سنابادی عزیز – کارشناس مصاحبه

چکیده:

تاریخ شفاهی به صورت امروزینش گرچه عمری دراز ندارد ولی از گستره بسیار وسیعی برای نمایاندنه اجزایی از یک واقعه که به صورت مکتوب در نیامده اما در ذهن فردی که نقشی درواقعه داشته یاد ر اتفاق حضوربه هم رسانیده برخوردار است این نوع تاریخ خصوصا درشاخه روحانیت حائز اهمیت بسیار است.