سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم رسولی – دانشجوی کارشناس ارشد شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی – دانشگاه آ

چکیده:

تحقیق و توسعه (R&D) مجموعه تلاش های سازمان یافته هدفدار و منسجمی است که باعث می شود یک واحد اقتصادی با استفاده ازمنابع و عوامل درونی و بهره گیری از نوآوری ها و فن آوریهای بیرونی به هدف های توسعه خود دست یابد. درکشورهای در حال توسعه که درصدد خودکفایی صنعتی و اقتصادی هستند سیاستگذاری و طرح ریزی برنامه های تحقیق و توسعه اعمال مدیریت اثر بخش بر این فعالیت ها در اولویت فعالیت های صنعتی و تولیدی قرار دارد. کشورهایی که قدم های اساسی را در توسعه برداشته اند بر این باورند که توانایی حرکت همگام با دیگران و پیشی گرفتن از آنها در گرو مهارت های نوآوری است که بزرگترین منبع این نوآوری ها فعالیت های تحقیق و توسعه ای می ابشد. تحقیق و توسعه از مهم ترین ابزارهای پیشرفت در هر دانش و صنعت به ویژه صنایع دریایی است. در این مقاله اهمیت تحقیق و توسعه در صنایع دریایی اولویت های اساسی و راهکارهای بهبود وضعیت فعالیت های تحقیق و توسعه بررسی می شود.