سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر دادخواه – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
افشین نیلی احمدآبادی – شرکت فرآوری اورانیوم ایران، مدیریت تحقیق و توسعه

چکیده:

یکی از ابزارهای مورد استفاده آمریکا و همپیمانانش در روند مخالف با حق مسلم ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، ایجاد جنگ روانی و تحریک دیگران به خصوص کشورهای همسایه ایران در مورد پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای هسته ای ایران است . آمریکا این هدف را در دو گروهعمده داخلی (مردم ایران) و خارجی (کشورهای همسایه ایران مخصوصا عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس) و اغلب از طریق عوامل خود و از زبان دیگران دنبال می کند. در مورد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم به جز مواردی که آمریکا مستقیما دست به تحریک می زند، در اغلب موارد این امر توسطتعدادی از نویسندگان روزنامه ها و دیگر رسانه های این کشورها و در مواردی هم توسط مسئولان سیاسی این چند کشور دنبال می شود. در این مقاله سعی شده است دیدگاه های مطرح در این کشورها در مورد زیانهای زیست محیطی صنعت هسته ای ایران مورد تحلیل قرار گیرد.همچنین استراتژی های تبلیغاتی مناسب درمورد نظارت بر مسائل زیست محیطی صنعت اتمی ایران پیشنهاد گردیده است.