سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا پورخورشیدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
فرزاد ماستری فراهانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

امروزه آزمایش های غیرمخرب و نیمه مخرب در سازه های بتنی اهمیت زیادی یافته است. تدوین استاندارد های معتبر برای انجام این آزمایش ها توسط مؤسسات و انجمن های بین المللی از جمله ASTM و CEN مؤید این مطلب است . متأسفانه تاکنون در کشور توجه چندانی به این موضوع نگردیده است و بسیاری از دست اندرکاران و متخصصان صنعت ساخت و ساز با این آزمایش ها آشنایی چندانی ندارند. در احداث سازه های بتنی همچنان نمونه گیری از بتن تازه و عمل آوری آن در آزمایشگاه اساس تأیید یا رد کیفیت بتن در اکثر پروژه های عمرانی است، حال آنکه در بسیاری موارد، کیفیت در محل اجرا با کیفیت بتن نمونه برداری شده بسیار متفاوت است، بخصوص آنکه شرایط عمل آوری در محل با شرایط عمل آوری آزمایشگاه کاملاً تفاوت دارد. لذا استناد به نتایج آزمایش های غیرمخرب قابلیت اعتماد بیشتری را خواهد داشت. از طرف دیگر بسیاری از این آزمایش ها ساده تر است و نیاز به زمان کمتری خواهد داشت و حتی در بعضی موارد نیز کم هزینه تر خواهد بود. اگرچه در ابت دای معرفی این آزمایش ها در صنعت ساخت سازه های بتنی، قابلیت اعتماد به آنها با توجه به تأثیر پارامترهای متعدد در نتایج آنها کم بود اما امروزه با شناخت این پارامترهای مؤثر و تحقیقات مفصلی که صورت گرفته است، تأثیر این پارامترها روشن شده است و در نتایج اعمال می گردد و لذا قابلیت اعتماد به نتایج این آزمایش ها نیز بیشتر گردیده است و به همین دلیل به عنوان آزمایش های استاندارد توسط مؤسسات معتبر تدوین استاندارد پذیرفته و معرفی گردیده اند. در این مقاله به معرفی تعدادی از آزمایش های غیرمخرب و نیمه مخرب در سازه های بتنی پرداخته و قابلیت اعتماد به آنها شرح داده خواهد شد . همچنین جهت روشن تر شدن موضوع، نتایج تعدادی از این آزمایش ها که بر روی تعدادی از سازه های بتنی در حال احداث در روند بازسازی شهر بم انجام گرفته است با نتایج آزمایش گاهی نمونه برداری شده از همان سازه ها مقایسه خواهد شد.