سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی معماری – شرکت برق منطقه ای خراسان ، ایران
لادن بهروزی – شرکت برق منطقه ای خراسان ، ایران

چکیده:

صنعت برق به عنوان یکی از بخشهای اساسی و زیربنایی همواره نقش انکار ناپذیری را در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا کرده است . خصوصیات ویژه صنعت برق، در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، فناوری پیشرفته و حساس، همزمانی تولید و مصرف، پراکندگی جغرافیایی، زمانبندی و ارزبری بالا و همچنین رعایت اصول و استانداردهای زیست محیطی با توجه به توسعه پایدار پروژه هاست . بدیهی است اداره کارآمد این صنعت با توجه به خصوصیات یاد شدهبدون اعمال توسعه کارراهه ۱ برای این نیروی انسانی متخصص میسر نخواهد بود . این موضوع در وضعیتی که اداره سازمانها به دلیل وسعت، پیچیدگی، رقابت، دگرگونی محیط، تغییر نگرش، الزامات، ضرورته ای محیطی و … روز به روز دشوارتر می شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند .