سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد نوری – سازمان صنایع دفاع صنایع دریایی شهید تمجیدی
محمد اسداله زاده – سازمان صنایع دفاع صنایع دریایی شهید تمجیدی
علی اکبر امیرنیکدست – سازمان صنایع دفاع صنایع دریایی شهید تمجیدی

چکیده:

با توجه به اهمیت طنابهای دریایی و نبود شناخت کافی از آنها در داخل کشور در این مقاله بصورت اجمالی سعی شده خواننده با انواع کاربرد و مشخصات اینگونه طنابها و اهمیت کاربردی آنها در زندگی دریانوردان اززمانهای اولیه تا امروز آشناگردد. هرچند که مسائل و تئوریهای که در ساخت کشتی ها به کار می رود خود اهمیت دارند، اما باید دانست که بدون وجود و شناخت کافی از طنابها ، بسیاری از امور در بهترین نوع کشتی ها و با کاملترین تجهیزات مختل می شود.