سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

فریده پورسلیمانیان – رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه مدیریت و تحول دفتر توسعه مدیری

چکیده:

رشد سرسام‏آور ایده‏های تازه و امکان دسترسی روزافزون به فناوری‌های نو و پیشرفته باعث شده است که هم اکنون نوآوریهای تکنولوژیکی به سرعت خلق شده و انتشار ‌یابند. فعالیتهای تحقیق و توسعه به طور گستردهای خصوصی شده و انجام بسیاری از فعالیتها به صورت شبکهای مورد توجه قرار گیرند. شرکتها به منظور رقابت در بازارهای جدید جهانی به تخصیص منابع و داراییهای خود برای ثبت حقامتیازهای علمی، تجاریسازی و بازاریابی تحقیق و توسعه بپردازند. همچنین موسسات با اخذ تدابیری مانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی، خرید و یا معاوضه فروش پتنت و غیرو تلاش کنند تا به نوآوریهای تکنولوژیکی بیشتری دست یافته و یا از طریق سرمایهگذاری مشترک با موسسات نوپا امکان کاهش ریسک این گونه سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز را فراهم آورند و… .
به طور کلی با افزایش رقابت بین دولت‌ها و صنایع موفق در جهان در خصوص چگونگی افزایش تولید و دستیابی هر چه زیادتر به سهم بازار از سویی و متبلور ساختن هر چه بیشتر ایده‏‏های نوین با قابلیت‏های دستیابی گوناگون مادی و معنوی (از قبیل علوم و فنون کاربردی در عصر جدید مجازی) از سوی دیگر مشاهده می‌شود که تدوین استراتژی‏های مناسب توسعه علم و فناوری و گسترش بسترها و زیرساخت‏های مختلف لازم فرهنگی، قانونی و غیرو طی رویکردهای سیستمی در حال حاضر از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مهمترین عامل برای تبدیل دانش به ثروت در حال حاضر وجود سرمایه‌های مغزی و منابع انسانی خلاق و نوآور شناخته شده است، بنابراین لازم است قوانین متعددی برای رعایت حقوق مالکیت معنوی جهت مدیریت کارآمد و سیستماتیک تحقیق و توسعه و پیدایش بازارهای جدید فناوری در جهان شکل گیرد و در این مقاله ضمن ارائه تعاریف و مفاهیم اساسی به اختصار به تعیین نقش پراهمیت رعایت حقوق مالکیت معنوی به منظور شکوفاسازی ایده‏ها، تجاری‏سازی نتایج تحقیقات و توسعه نوآوری‌های تکنولوژیک پرداخته می‏شود. همچنین نشان داده میشود که مدیریت کارآمد تحقیق و توسعه و طراحی و پیادهسازی سیستم‌های مختلف نوآوری در عصر جهانی شدن می‌تواند به عنوان فرصتی مسلم برای تعریف و اجرای شبکهای پروژه‌های تحقیقاتی در سطوح همکاری‌های بین‌المللی مختلف اعم از منطقه‌ای، کشورهای اسلامی و … مورد توجه قرار گیرد. تا به این ترتیب موجبات همداستانی با تغییرات شتابان تکنولوژیکی، سودآوری و نیل به توسعه پایدار را در آنها فراهم آورد.