سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید حمیدی – کارشناس شیمی کاربردی – واحد تکنولوژی و تحقیقات شرکت لاستیک پارس

چکیده:

اکونومایزر عموعاً بعنوان پیش گرمکن آب تغذیه بویلرهای فشار متوسط و بالا مورد استفاده قرار گرفته و بدین طریق با استفاده از گرمای سوخت خروجی از بویلرها ، آب تغذیه بویلر گرم شده و از لحاظ اقتصادی در مصرف سوخت و هزینه صرفه جویی می شود . از سویی در بویلرهای اینچنینی اولین قسمتی که آب تغذیه به آن وارد می شود ، اکونومایزر بوده و می ت وان چنین پنداشت در صورتی که شرایط آب تغذیه نامناسب باشد ، اکونومایزر اولین بخشی است که آسیب خواهد دید . در صورتی که سوخت و نحوه استفاده از آن نیز نامناسب باشد بدلیل اینکه سوخت خروجی کمترین دمای خود را در اکونومایزر دارد ، بیشترین لطمه به اکونومایزر وارد می شود . لذا در این مقاله به بررسی عوامل مختلفی که سبب از کار افتادگی اکونومایزر شده ، پرداخته ، سپس بطور جامع با توجه به نظر سازنده بویلر ، شرایط آب تغذیه ، نوع سوخت و نحوه مصرف آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب جهت تامین این خواسته و کاهش و به ح داقل رساندن نرخ خوردگی بیان شده ( خوردگی داخلی و خارجی ) و در نهایت هزینه سوخت اضافی خارج از سرویس بودن اکونومایزر در یک بویلر فشار متوسط بعنوان نمونه ذکر خواهد شد .