سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره بلوری – کارشناس برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
ساره ملاآقاجانزاده – کارشناس ارشد ژئومرفولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

بی گمان اطلاعات دقیق و بهنگام رکن مهم توسعه پایدار به شمار می آید به ویژه در عصر حاضر که افزایش نیازها و تبع بهره گیری گسترده از منابع توسط انسان موازنه ظریف بوم شناختی بین ترکیبات زنده و غیر زنده طبیعت را بر هم زده است. شرایط ناگوار ایجاد شده به وسیله انسان، بقای نه تنها آدمیان بلکه دیگر موجودات زنده را تهدید نموده و زیر سوال برده است. به طور کلی می توان گفت: طبیعت باز مانده ای از گذشته است. که بایستی آن را برای نسل آینده مورد محافظت قرار داد دانشمندان وقوع سیل، رانش زمین ، کویرزایی، جنگل زدایی و خشکسالی راکه همه ساله خسارت جانی و مالی فراوانی در جهان پدید می آورد نتیجه زیاده طلبی بشر و بی توجهی آن به منابع قلمداد می کند و همواره درصدد ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت بلایا هستند. برای مدیریت بلایا نیاز به ابزار و روشهای کارآمدی است که در میان مهمترین ابزار، مدیریت منابع، باید از سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic System Information را نام برد که در عرصه های مختلف مدیریت منابع و مطالعات علمی و پژوهشی جهانی راه یافته و کاربردهای وسیع را به جوامع علمی معرفی کرده است. GIS در پشتیبانی از تصمیم گیریها بازده بالایی را از خودنشانداده است. نمایش نزدیک ترین فاصله بین مناطق شهری توزیع مناسب خدمات و تحلیل مناسبت های مکانی، مدلسازی فرسایش خاک، تعیین قابلیت اراضی، مدلسازی آلودگی آب و هوا ازجمله امکانات متعارف این سیستم است که تاکنون مورد استفاده کاربران و برنامه ریزان و تصمیم گیرندگا شهری و منابع طبیعی قرار گرفته است . نوشتار حاضر معتقد است توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون در خطر انداختن توانایی های نسل آینده برآورد سازد و ودیعه حیات (زمین و منابع) را برای مخلوقات کنونی و نسل آیند حفاظت کند چاره جویی و چاره اندیشی برای حفظ منابع طبیعی بایستی مبتنی بر اجرا نظام مدیریتی صحیح و اصولی باشد که تا از این طریق محیط طبیعی رو به نابودی و اضمحلال و نابودی نرود.