سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی حقدوست – دفتر مهندسی تولید شرکت توانیر
غلامعلی حسین زاده – دفتر مهندسی تولید شرکت توانیر

چکیده:

عدم توجه به مسائل ناشی از تنظیم نامناسب سیستمهای کنترل در واحدهای بخاری بویژه در موقع تغییرات بار واحدها ضررهای روزانه ای را به اقتصاد و سلامت محیط جامعه وارد می آورد، یکی از حلقه های کنترلی که اثرات آن در تغییرات بار واحدها اثرات نامطلوب تری دارد کنترل احتراق بویلر می باشد، از طرفی تغییرات نسبتاً شدید در قله مصرف شبکه و نبودن نیروگاههای آب و یا هوای ذخیره ای باعث شده که این تغییرات تا حدودی از شبکه به واحدهای بخاری منتقل گردد در این مقاله اثراتی که تغییر بار واحد با افزایش هوای اضافی داشته مورد بررسی قرار داده شده و تنها اثر آن در راندمان بویلر مورد برسی قرار گرفته است . همچنین ضمن اشاره به اثرات دیگر احتراق نامناسب از قبیل آلودگی هوا زیانهای دیگر محیطی، خوردگیهای بوجود آمده در قسمتهای مختلف بویلر و مدت توقف واحد برای تعمیر یا تعویض قطعات خورده شده، اثرات اقتصادی آن منظور نگردیده است . محاسبات انجام شده نشان می دهد که برای بویلرها ( بعنوان نمونه نیروگاه نکاء ) تغییرات پله ای ببار واحد به میزان %۱۰ تا رسیدن واحد بحالت پایدار راندمان بویلر حدود %۱/۲ افت خواهد داشت و آنتگرال این افتها با تغییرات بار چشمگیری می باشد . بطوریکه اگر این تغییرات در یکی از واحدها اعمال گردد در طول عمر مفید واحد ۱/۶ میلیارد ریال ضرر، به جامعه وارد می سازد .