سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

طاهره مسلمی زاده – موسسه منتظران موعود، مشهد بلوار بعثت، بعثت ۱۴ ، مجتمع آستان قدس، واحد ۲۱۷

چکیده:

سنت های الهی قوانین ثابت و تخلف ناپذیری هستند که در طول تاریخ جریان داشته و خواهند داشت، قرآن کریمسنت های الهی را بیشتر در قالب سرگذشت امت های قبل بیان کرده است و بر شناخت و عبرت پذیری از آنها تأکیدزیادی نموده است. بدون شک شناخت و کشف این سنت ها و قوانین لایتغییر الهی برای آینده پژوهان و آنانکه دغدغهشناخت آینده را دارند یکی از مهمترین ابزارهای شناخت آینده ی ممکن و مطلوب است.